ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่13 กันยายน 62 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(คลองจิหลาด) นักเรียนนับถือศาสนาพุทธได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำบุญวันสาร์ทเดือนสิบ และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามทำกิจกรรมศึกษาประวัติความเป็นมา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม 1441
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2562,08:43   อ่าน 133 ครั้ง