..: : แหล่งเรียนรู้ ICT by Kantakawee : :..
Webbord  Guestbook |  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  | แผนการจัดการเรียนรู้ | ประวัติ |
 
== เอกสารประกอบการสอน ==
 
== ผลงานนักเรียน ==
Macromedia Dremweaver
ใบความรู้
Adobe Photoshop
ใบความรู้
Dreamwaever
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2549
โครงงานคอมพิวเตอร์ ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2550
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2551

เรื่อง การใช้เครื่องมือใน Photoshop

เรื่อง การสร้างจุดเชื่อมโยง (Link)

ตัวอย่างการเขียนโครงงานบทที่1

Microsoft Word 2003
Microsoft Powerpoint 2003  
Microsoft excel 2003
Adobe Photoshop  
Photo Scape
ผลงานการสร้างเว็บไซต์
Movie Maker
SwishMax

วิชาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ 2003

ใบงานที่1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรมเอ็กเซลล์ 2003
คำถาม ส่วนประกอบของโปรแกรมเอ็กเซลล์ 2003 มีอะไรบ้าง ให้อธิบาย

ใบงานที่2 เรื่อง ประเภทของข้อมูลในเอ็กเซลล์
คำถาม ประเภทของข้อมูลใน Excel มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ให้นักเรียนอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง (ทำลงในกระดาษ A4 )

โครงการในพระราชดำริ
เกี่ยวกับ Code Java
ทิปคอมพิวเตอร์ 
เกี่ยวกับ Bg
เว็บบอร์ด
 

 
   
     
ข่าวสารไอที 
ข่าว Hot 

 

จัดทำโดย
ครูกันต์กวี  วะจิดี
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)
e-mail : vajidee11@hotmail.com