ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 203) 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 51) 19 พ.ค. 63
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบทั่วไป (อ่าน 295) 05 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (นอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 147) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (ในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 94) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (นอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 410) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (ในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 308) 01 พ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จดซื้อจดจ้างหนงสือเรียน) (อ่าน 72) 28 เม.ย. 63
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 (อ่าน 107) 10 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 459) 08 เม.ย. 63
ประกาศ เลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 222) 25 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียนประเภททั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 165) 19 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 322) 19 มี.ค. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 119) 22 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 235) 24 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระบบโควตา (อ่าน 207) 06 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 244) 20 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 520) 20 ธ.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) รองฯ จิรัญญาหง้าฝา (อ่าน 362) 30 ก.ค. 62
เอกสารเผยแพร่ บทคัดย่อ ผลงานวิชาการครูนงเยาว์ สิทธิสงค์ (อ่าน 221) 26 ก.ค. 62
ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ "เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ" (อ่าน 383) 14 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หนุก-คิด(ส์) (อ่าน 297) 09 มิ.ย. 62
26 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 316) 23 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 26 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการ (อ่าน 496) 05 เม.ย. 62
เรียกบัญชีเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 665) 05 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการ (อ่าน 1091) 04 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 555) 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชืื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 742) 29 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่งผู้ช่วยครู (อ่าน 431) 22 มี.ค. 62
เปิดโลกวิชาการ OPEN. HOUSE. 18-20 มีนาคม 2562 (อ่าน 361) 19 มี.ค. 62
23 กุมภาพันธ์ 2562 ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 (อ่าน 679) 23 ก.พ. 62
22 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 455) 22 ก.พ. 62
21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (อ่าน 456) 21 ก.พ. 62
24 มกราคม 2562 สอบ Pre O-Net นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 396) 24 ม.ค. 62
ติว ยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.1และ2 (อ่าน 394) 24 ม.ค. 62
เสาร์ที่ 19 ม.ค. 62 ติวนักเรียนชั้น ม.3 ม.4 และ ม.5 (อ่าน 408) 18 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1 ประเภทโควต้า (อ่าน 455) 17 ม.ค. 62
16-18 ม.ค. 2562 ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 363) 14 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2562 (อ่าน 362) 12 ม.ค. 62